תנאי שימוש

קנה לי (Kne li) (להלן: "קנה לי") הוא מיזם המוצג באתר אינטרנט בכתובת kneli.co.il (להלן: "האתר" ו/או "השירות"), המופעל על ידי שופיקל (Shopikal) חברת מסחר אלקטרוני שעוסק גם בתחום הסיטונאות, קמעונאות, קניות ועוד (להלן: "החברה").

כללי

תנאי שימוש אלו נועדו להסדיר את היחסים בין כי מי שנכנס לאתר קנה לי או משתמש בשירותים אחרים של קנה לי, לרבות ערוצי השיווק וההפצה כמו רשתות חברתיות, אימייל ועוד (להלן: "המשתמש") לבין קנה לי, האתר ו/או החברה.

המשתמש מצהיר כי קרא, הבין ואישר את תנאי שימוש אלו (להלן: "תנאי שימוש" ו/או "תקנון"). בנוסף לכך, הסכים לכך כי לא תהיה לו כל טענה כלפי האתר, קנה לי או החברה ולרבות כלפי מי מטעמו ו/או האנשים שכתבו את התוכן.

הנאמר בתנאים לו נכתב בלשון זכר, אולם דבר זה נעשה לצרכי נוחות בלבד והרי הכוונה היא לזכר ולנקבה כאחד. משתמש שלא מסכים לאחד מהוראות שבעניין תקנון זה, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר או בשירותים שהאתר או שקנה לי או שהחברה מספקת.

שימוש באתר

השימוש באתר ובתוכן המצוי בו, ניתן AS-IS, והמשתמש מצהיר כי לא תהיה כל טענה כלפי שלמותו, אמינותו, בטיחותו, תקינותו או דיוקו. השימוש ניתן לצרכים אישיים ו/או פרטיים בלבד ואין לעשות שימוש אחר שלא אושר על ידי קנה לי או מי מטעמו.

זכויות יוצרים

חל איסור מוחלט על שימוש בתוכן במסגרת של העתקה, שכפול, תרגום, שכפול, הצגה או כל שימוש אחר שנוגד את זכויות היוצרים שלנו לפי כל דין.

יש לציין כי האתר עשוי להכיל תוכן ומידע של ספקים חיצוניים כמו לוגו, תמונות, סרטונים, צילומי מסך או מוצרים – בכפוף להוראות ולשמירה על זכויות היוצר. חל איסור מוחלט על שימוש במידע זה ללא רשות מהיוצר.

הגבלת אחריות

קנה לי, האתר ו/או החברה לא יהיו אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, שייגרם או עשוי להיגרם למשתמש או מי מטעמו או שפעל דרכו, כתוצאה משימוש באתר ו/או אי שימוש באתר ו/או הצגת התוכן באתר ו/או אי הצצגת התוכן ו/או הפסקת הפעילות של האתר ו/או הגבלת הכניסה אל האתר ו/או כל סיבה אחרת בקשר לאתר זה או לערוצים ברשתות חברתיות בהם קנה לי מציג ומפרסם את התכנים השונים.

שימוש באתר לעניין פסקה קודמת: לרבות הסתמכות על התוכן באתר ו/או אי הסתמכות כאמור.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, כדי להמשיך לבצע את הפעולה הבאה, למשל להשלים את תהליך הרכישה או לבצע כל פעולה אחרת בהתאם לסוג התוכן והמטרה שהקישור מופיע. יש לציין כי קנה לי ו/או החברה אינם אחראים לגבי אותו כלל בשום מקרה. לעניין זה, גם לא לתוכן האתר, לבטיחות האתר, לפעילות או להפסקת פעילותו ולכל נושא אחר.

על אף הכתוב באתר ובתכנים המופיעים בו, התוכן מיועד למידע כללי ושאינו מחייב. בנוסף, התוכן אינו מהווה תחליף לכל שימוש מקצועי, לרבות פיננסי, חשבונאי, עסקי, משפטי או אחר, בין אם נקבע לו רישיון או לא, לפי כל דין. למעשה, השימוש כאמור הוא באחריות המשתמש בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי קנה לי או החברה.

גילוי נאות

חלק מהקישורים המופיעים באתר עשויים לזכות את קנה לי ו/או החברה בעמלה מסויימת בעד הפניית המשתמש ו/או ביצוע הפעולה לגבי אותו אתר. יצויין כי המחיר למשתמש לא משתנה בין אם ההפנייה נעשתה דרך קנה לי ו/או האתר, לבין אם נעשה באופן ישיר. העמלה משולמת על חשבון המפרסם בלבד ולא על חשבון המשתמש.

זאת ועוד, ייתכן כי חלק מהתוכן יהיה שיווקי, כזה שהמפרסם שילם עבורו כדי שהוא יוצג באופן כזה. גם במקרה זה העלות / המחיר אינו משתנה בהתאם למקור ההפנייה כאמור בפסקה קודמת.

אבטחה

החברה דואגת לשמירה על בטיחות המשתמשים באתר זה, בשירותים אחרים של החברה או של קנה לי ומשתמשת בכלים ובפתרונות שונים לצורך כך. יחד עם זאת, האתר אינו חסין מפני פריצה ו/או חדירה לא מורשית ו/או מפני חדירה לתוכן של המשתמש. לכן, קנה לי ו/או החברה ו/או מי מטעמם אינו אחראי לכל טענה או תביעה בנושא אבטחת המידע ופרטי המשתמשים ולא על ההשלכות כתוצאה מכך.

הערות

תנאי שימוש אלו עשויים להתעדכן מעת לעת. קנה לי או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן בדבר עדכון תנאי שימוש אלו וניתן לגשת בכל עת לעמוד זה לעיין בתנאים כאמור. זאת ועוד, אין התחייבות לשמור על גרסאות קודמות של תנאי שימוש אלו וכי כל עדכון יחול גם בעד המועד שקדם לו.

תנאי שימוש אלו כפופים להוראות הדין וחוק במדינת ישראל בלבד, שחלה עליו הוראות חוק ומשפט ישראלי בלבד.

מועד עדכון אחרון: 04.05.2020.