מדיניות פרטיות

קנה לי (Kne li) (להלן: "קנה לי") הוא מיזם המוצג באתר אינטרנט בכתובת kneli.co.il (להלן: "האתר" ו/או "השירות"), המופעל על ידי שופיקל (Shopikal) חברת מסחר אלקטרוני שעוסק גם בתחום הסיטונאות, קמעונאות, קניות ועוד (להלן: "החברה").

מדיניות פרטיות זו מוסיפה על תנאי השימוש באתר וקובעת כיצד אנחנו אוספים מידע, משתמשים בו וכיצד מאחסנים אותו, והכל לגבי מי שנכנס לאתר קנה לי או משתמש בשירותים אחרים של קנה לי, לרבות ערוצי השיווק וההפצה כמו רשתות חברתיות, אימייל ועוד (להלן: "המשתמש").

איזה מידע אנחנו אוספים?

קנה לי מאפשרת לכל משתמש להיכנס לאתר האינטרנט כדי לעשות שימוש במידע כאמור בתנאי השימוש. כדי לזהות כניסה של משתמשים אנחנו עושים שימוש בכלי אנליטיקס שמסייעים לנו לקבל מידע לגבי מיקום המשתמש, זמן הכניסה לאתר, משך השהייה, עמודים שבו הוא שהה, סוג הדפדפן בו השתמש, רשת האינטרנט, כתובת IP אישית, שפת הדפדפן, סוג המכשיר ולעיתים גם שם המכשיר, טווח גילאים, מגדר, אופן הכניסה לאתר, פעולות שבוצעו באתר כמו לחיצות וגלילות מסך ועוד.

מידע הכתוב בפסקה קודמת זה הוא מידע כללי וצבור לגבי כלל המשתמש ולרוב אינו מידע אישי של המשתמש.

בנוסף, אנחנו מאפשרים למשתמש לפנות אלינו ליצירת קשר לצרכים שונים. במקרים אנו אוספים את השם הפרטי והמשפחה של המשתמש, מספר טלפון נייד או נייח, כתובת דואר אלקטרוני ולעיתים מידע נוסף בהתאם לסוג הפניה והמידע המבוקש.

יתרה מכך, אנחנו מאפשרים למשתמש לפנות אלינו ולבצע פעולות גם בערוצים האחרים כמו הרשתות החבריות, ושם אנחנו עשוים לבקש את המידע הכתוב בפסקה קודמת. בנוסף, אנחנו עשויים לקבל מידע מאותה רשת חברתית או גורם חיצוני, איננו אוספים תמיד את המידע הזה, אך לעיתים כן.

למה אנחנו אוספים את המידע?

אנחנו אוסיפים את המידע כדי לספק שירותים שונים למשתמש ובין היתר כדי לענות לפניה. אנחנו משתמשים במידע גם כדי לשפר את השירותים או המידע שאנחנו מציגים למשתמשים וכדי למדוד את הביצועים השונים בהתאם להחלטינו.

אנחנו גם עשויים להשתמש במידע כדי להציג לכם תוכן מותאם ומודעות בהתאם לצורך, כאשר אתם נמצאים וגולשים גם באתרים אחרים. בנוסף, אנחנו נשתמש במידע כדי להגן על המשתמשים שלנו, למשל בעת השארת תגובה באתר.

עיון במידע

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות בישראל, אתם רשאים לעיין במידע המוחזק לידיו ואף לתקן את המידע אם נמצא כי הוא לא שלם או לא ברור או לא עדכני. כדי לעשות זאת, יש לפנות אלינו בטופס יצירת הקשר.

שיתוף המידע

המידע המצוי נשאר אצל קנה לי או החברה בלבד, ולא מועבר לגורמים חיצוניים שאינם מורשים לכך. אך אנחנו עשויים לשתף את המידע המצוי לגבי המשתמש.

דבר זה קורה כאשר אנחנו מחוייבים לפעול לפי דין או הליך משפטי מסויים. כאשר אנחנו צריכים לעבד את המידע הזה עם ספקים חיצוניים, והכל בתנאי שהדבר ייעשה לפי תנאי מדינות זו בלבד. סיבה נוספת שהמידע עשוי להיות משטתף הוא אם המשתמש בעצמו ביקש – למשל להעביר לספק חיצוני מסויים.

אבטחת המידע

קנה לי ו/או מי מטעמו שומרים את המידע של המשתמש בשרתים המאוחסנים בחוץ לארץ. חלק מהמידע מאוחסן על ידי קנה לי וחלק ממנו נעשה על ידי ספק השירות של קנה לי.

אנחנו עושים מאמץ נרחב על אבטחת המידע של המשתמש, לרבות עם שימוש בטכנולוגיות ובתקנים ייעודים לצורך הגנה על המידע המצוי באותם מאגרי מידע.

למידע זה יש נגישות מוגבלת בלבד לגורמים מסויימים שעומדים בתקני הגנה על המידע בהתאם לדין. ככל שתימצא פגיעה כאמור, קנה לי ו/או החברה יעשו שימוש וינקטו בהליכים הולמים.

הערות

מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת. קנה לי או מי מטעמו אינו מתחייב לעדכן בדבר עדכון המדיניות וניתן לגשת בכל עת לעמוד זה לעיין בתנאים כאמור. זאת ועוד, אין התחייבות לשמור על גרסאות קודמות וכי כל עדכון יחול גם בעד המועד שקדם לו.

תנאי מדיניות פרטיות אלו כפופים להוראות הדין וחוק במדינת ישראל בלבד, שחלה עליו הוראות חוק ומשפט ישראלי בלבד.

מועד עדכון אחרון: 04.05.2020.